Ajuts a les empreses

Bases reguladores per a la sol·licitud i l'atorgament de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractacions en el marc del projecte "Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat"

 

Documentació que cal presentar en cas d'empreses:

Instància genèrica Consell Comarcal
Model de sol.licitud de subvenció
Inscripció a CCAE. Pertànyer a un dels sectors subvencionats (10-11-52)
Original i còpia DNI/NIE del Representant legal
Original i còpia Tarjeta Identificació Fiscal
Original i còpia dels Poders Notarials
Sol.licitud de transferència bancària (Model normalitzat Consell Comarcal)
Original i còpia del/s Contracte/s de Treball
Còpia del DNI de la persona contractada
Vida Laboral de la persona contractada
Original i còpia de l'Alta a la Seguretat Social del treballador/a contractat/a
Original i còpia de l'Escriptura de Constitució de l'Empresa o Doc. d'inscripció de l'entitat al Registre.
Original i còpia dels Estatuts de l'empresa
Certificats d'estar al corrent de pagament i no tinguin deutes amb Hisenda ni Seguretat Social, i/o autorització comprovació .

 

Documentació que cal presentar en cas d'autònoms:

Instància genèrica Consell Comarcal
Model de sol.licitud de subvenció
Inscripció a CCAE. Pertànyer a un dels sectors subvencionats (10-11-52)
Original i còpia DNI/NIE
Original i còpia del darrer rebut d'autònoms.
Original i còpia del/s Contracte/s de Treball
Sol.licitud de transferència bancària (Model normalitzat Consell Comarcal)

 

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte