21.007 empreses i 332.695 llocs de treball en el 2T 2022

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat publica l’anàlisi dels components de l’estructura productiva corresponents al segon trimestre. Aquesta és una anàlisi que es concentra tant, en l’anàlisi general dels diferents components de l’estructura productiva (empreses, llocs de treball assalariats i llocs de treball en règim autònom) com en l’anàlisi segons activitats econòmiques, sectors productius i activitats de valor afegit.

Tots els components de l’estructura productiva creixen respecte a 2021. Si mirem respecte de l’any anterior a la pandèmia, les empreses i les afiliacions del règim autònom disminueixen al Baix Llobregat. La recuperació respecte del segon trimestre de 2021 és general a tots els àmbits territorials.

Amb tot i això, el creixement de tots els components de l’estructura productiva és menor a la comarca que el registrat als àmbits territorials de referència.

L’ocupació creix respecte de 2019 (darrer any abans de la pandèmia) (+20.319, +7%) però el nombre d’empreses registrades disminueix (-1.449, -6%).

Després de la gran disminució d’empreses en el 2020 (2.056 empreses menys que en el 2019), el 2021 registra un creixement del 2,7% (552 empreses més) i el 2022 es manté estable +0,3% (55 empreses més). Tot i aquest creixement, no se supera el nombre d’empreses registrades en el 2019 (22.456) o en el 2008 (23.936). La destrucció respecte a 2008 és menor a la comarca que la registrada al conjunt de Catalunya.

Les activitats de comerç i serveis de menjar i begudes continuen concentrant el major nombre d’empreses de la comarca (24% del total). Respecte a 2019 i 2008 la majoria d’activitats disminueixen en nombre d’empreses.

Les de serveis de menjar i begudes i activitats immobiliàries són les que creixen més en empreses respecte a 2021. Les activitats de comerç al detall i activitats especialitzades de la construcció les que més baixen en nombre d’empreses registrades.

Després de la variació anual negativa dels llocs de treball en règim general al Baix Llobregat l’any 2020 (-2,1%, 5.374 llocs de treball menys), el 2022 registra un creixement del 4,4% (+12.015) respecte a 2021 i del 14,6% (+36.223) respecte a 2008.

El Baix Llobregat destaca pel seu creixement continuat en afiliacions al règim general (assalariats/des), sobretot respecte a 2008 i  2019 i en menor mesura respecte a 2020 i 2021. Respecte a 2021, però, el creixement és menor a la d’àmbits territorials de referència.

Les activitats de comerç continuen concentrant el major nombre de llocs de treball assalariats de la comarca (29% del total). Respecte de 2008 la majoria d’activitats creixen a excepció d'activitats especialitzades en construcció i fabricació de productes metàl·lics. Les activitats de comerç a l’engròs i emmagatzematge i afins al transport són les que creixen més en llocs de treball en règim general respecte 2021. Les activitats de serveis socials sense allotjament i fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs les que registren un major descens de llocs de treball.

Dels 283.735 llocs de treball en règim general, un 41% és de fins a 50 treballadors/es; un 28% treballen en empreses d’entre 51 a 250 treballadors/es i el 31% de les persones assalariades treballen en grans empreses (251 i més treballadors/es). A major grandària, major creixement de l’ocupació. Les grans empreses són les que observen el major creixement de població assalariada, sobretot respecte a 2008 que es registra un creixement del 78%.

El Baix Llobregat registra el pitjor comportament de les afiliacions del règim autònom dels àmbits territorials de referència. Aquest últim any les afiliacions al RETA en el Baix Llobregat es mantenen (+10), trencant la tendència a la variació interanual negativa observada l’any 2020 (-1,3%) i l’any 2021 (-1,9%). Respecte al 2008 es registra un descens superior a l’11% (-6.388), sent aquesta superior a la resta d’àmbits territorials.

Les activitats de comerç al detall, transport terrestre i activitats especialitzades en construcció concentren el major nombre de persones autònomes de la comarca (34% del total). Respecte a 2021, 2020 i 2019 la variació és desigual. Les activitats sanitàries, serveis de menjar i begudes i educació són les que més creixen respecte a 2021. Transport terrestre i les activitats especialitzades de la construcció són les activitats que més baixen.

La major proporció de llocs de treball al Baix Llobregat es concentren en els serveis relacionats a l’empresa (29,2%) tal com també succeeix en la resta d’àmbits territorials. Com a tret diferenciador, el Baix Llobregat destaca en concentrar un major nombre de llocs de treball a la indústria (+4,5 p.p. més respecte a l’ATM i +2,5p.p. respecte a Catalunya); al comerç (+3,8 p.p. més respecte a l’ATM i +3,7p.p. respecte a Catalunya) i a la construcció (+2,3 p.p. respecte a l’ATM i +1,5 p.p. respecte a Catalunya).

Serveis a la ciutadania (-12%) i serveis al consumidor (-1,9%) els sectors que més disminueixen en llocs de treball al Baix Llobregat. Agricultura (+3,8%) i comerç (+2%) els que més creixen.

El nombre de dones treballadores al Baix Llobregat només és superior en 2 sectors: serveis a la ciutadania (69,1%) i serveis al consumidor (50,5%). En l’extrem oposat trobem la construcció on el percentatge de dones és del 12%. En altres paraules, en el sector de la construcció hi ha un -86,4% menys de dones que d’homes. Pel que fa als sectors amb més pes de p. treballadores, les dones representen el 47,4% al comerç, el 32,1% a la indústria i el 41% al sector dels serveis relacionats amb l’empresa. 

El 38% dels llocs de treball industrials al Baix Llobregat són d’activitats d’alta tecnologia. El 41% dels llocs de treball de serveis són d’activitats basades en coneixement. Aquests llocs de treball tenen menor pes a la comarca que a l’àmbit metropolità o al conjunt de Catalunya.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte