Entorn agroforestal i natural

Als terrenys forestals, que representen en torn a un  80 % del sòl,  predominen els boscos densos i els matollars que equivalen al 90% de la superfície forestal , dels que pràcticament la totalitat ( 93 %) són boscos de pi blanc seguit de lluny però, per alzinars  ( 5 %) . El 10 % restant, està conformat per altres tipus de terrenys forestals menys representats a l’àmbit: boscos clars, de ribera, cremats, tallats, reforestacions recents, prats i herbassars o sòls nus forestals, etc.

La diversitat  d’ambients de les Muntanyes del Baix afavoreix la  diversitat d´espècies forestals, de bosquines i brolles, de conreus, aquelles que nidifiquen a les cingleres i rocams, etc.).
Destaca la zona com a zona de nidificació de l’àguila cuabarrada, espècie amb Pla de conservació.
A més, l’àmbit es configura com un gran nucli de connectivitat ecològica, amb bona permeabilitat per a la fauna al seu interior, i actuant de nexe entre les valls de l’Anoia, al nord, i el massís del Garraf i la zona agrària del Llobregat, al sud.

La prespència d’ aquesta abundant massa forestal, no només fa funcions de reservori i refugi d’ especies vegetals i animals sinó que a més exerceixen un paper fundamentals en el control de l’erosió i la regulació del clima i de l’ aigua que a la fi, són els agents que han modelat aquest paisatge.   

Terrenys forestals
AL BAIX LLOBREGAT
80 %

de la superficie del Baix Llobregat és terreny forestal

90 %

són boscos densos i matollars

dels quals
93 %

boscos de pi blanc

5 %

alzinars

10 %

Boscos clars, de ribera, cremats, tallats, reforestacions recents, prats i herbassars o sòls nus forestals, etc

 
Imatges addicionals: 
Mapa de les AGP definides per la Diputació de Barcelona contra incendis forestals en l’àmbit de Muntanyes del Baix
Mapa de les Muntanyes del Baix Llobregat

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte 

 

Parc Torreblanca N-340 pk 1249
08980 Sant Feliu de Llobregat

Telèfon
936852400

 

Adreça de contacte
muntanyesdelbaix@elbaixllobregat.cat