Actuacions principals

Enumerem a continuació les tasques més freqüents que realitza el SIPH. És important tenir present que la realitat sovint supera les expectatives i no totes les tasques són quantificables. El Servei disposa d’un perfil polivalent que exerceixen una funció molt àmplia, des de l’assessorament fins a la intervenció directa en els desnonaments. Les tasques més habituals inclouen les detallades seguidament.

a) Retorn i assessorament als Serveis Socials municipals

Un cop els Serveis Socials detecten un cas, el deriven al SIPH. El Servei recull les dades, contacta amb els Serveis Socials si és necessari ampliar informació. S’analitza la documentació i es realitza una valoració del cas (tipus, urgència, etc) i elabora un pla que retorna a les referents amb una valoració de la situació i una proposta de passos a seguir.

b) Coordinació amb altres agents

Després de valorar el cas, es determina si és pertinent derivar el cas a altres serveis (SIDH, SIAD, Oficina d’habitatge, Plataformes d’habitatge). En cas que es derivi el cas, es manté el seguiment amb els respectius serveis (ja sigui en forma de reunions per a l’abordatge interdisciplinar o per a l’elaboració conjunta d’informes, etc). En el cas que hi hagi procediment judicial iniciat, es fa la derivació al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) per a sol·licitar justícia gratuïta. Si es disposa d’advocat, s’hi estableix contacte per a coordinar-se, arribant a elaborar, si s’escau, els recursos i informes pertinents de cara a la defensa del cas.

c) Atenció presencial

En casos no judicialitzats, es dona atenció ciutadans que sol·liciten aquest tipus d’assessorament degut a dubtes sobre el seu contracte de lloguer o situació habitacional. Aquest desconeixement és sovint causa de presa de males decisions que engrandeixen un problema de base (com per exemple, signar acords que desequilibren la relació entre arrendador i arrendatari) o la desconfiança envers si mateixos/es i que provoca una situació personal ansietat i preocupació. També s’hi inclouen aquelles problemàtiques derivades de la finalització de contractes de lloguer on l’usuari desconeix quin són els seus drets i deures.

En els casos derivats que es troben judicialitzats, cas que es valori complexitat, o manqui informació o documentació per a valorar-lo, es concerta una visita presencial al municipi de la persona referent de la Unitat de Convivència, amb l’objectiu d’orientar sobre l’esquema general del mateix i quines són les accions essencials que cal prendre per a gaudir de la màxima protecció i defensa jurídica possible.

d) Mediació amb la propietat

Pels casos de propietaris particulars, en què no hi ha intervenció del SIDH, si es veu viable s’estableix contacte amb la propietat, als efectes d’arribar a un acord extrajudicial que suspengui el llançament. L’objectiu és sempre mantenir l’habitatge però, si no és possible, es planteja acordar una pròrroga durant la cerca d’alternatives habitacionals de caràcter permanent.

En aquest cas, es fa un recull de tota la informació necessària de l’expedient, s’elabora una planificació i un seguiment del cas, es manté comunicació constant amb l’usuari i la part arrendadora o fins i tot amb les gestories o administradores de finques i advocats/es relacionats amb l’expedient. Aquest seguiment és el reflex de les negociacions que es duen a terme, per aconseguir els objectius que prèviament s’han marcat amb l’usuari, un cop valorat el cas i les opcions a les quals es poden optar de forma realista i responsable.

Cal dir que en aquest punt no només s’ofereix informació de caire jurídica i normativa en relació als drets i deures de les persones afectades, sinó també s’hi fa menció de totes les possibles ajudes a les que es pot optar, així com també de l’existència del ventall de prestacions econòmiques que tant el Municipi com l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ofereixen.

e) Atenció al llançament

En els casos en què no s’ha pogut suspendre en llançament, sempre que SSB i el SIPH ho valorin, s’acompanya presencialment el llançament, amb l’objectiu d’establir una pròrroga extraordinària, si s’escau, i acompanyar la família durant el llançament.

f) Elaboració d’informes

Per als casos més complexos o d’especial vulnerabilitat, als efectes de traslladar la informació, valoració i proposta de resolució del cas, s’han elaborat alguns informes de risc de pèrdua de l’habitatge.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte