Banc de Bones Pràctiques: mesures Àrea Econòmica

ESPARREGUERA

Limitació horaria comerços (obertura fins les 19h i publicitat dels establiments que ofereixen repartiment a domicili

S'ha limitat l'obertura dels comerços i establiments fins màxim les 19h per tal de d'afavorir la conciliació familiar, facilitar l'acompliment de l'estat d'alarma, reforçar l'ordre públic.

Així mateix, s'ha publicitat al web municipal aquells comerços i establiments que estan oferint repartiment a domicili.

Més informació: https://www.esparreguera.cat/actualitat/agenda/id/6170.html

 

GAVÀ

Reactivació econòmica del teixit productiu

 • Creació d'un Fons de Suport al Comerç de Gavà. Dotat inicialment amb 300.000 euros, es destinarà a subvencionar establiments de comerç, restauració i serveis de la ciutat que s’hagin vist obligats a tancar i/o paralitzar l’activitat. Els ajuts permetran fer front al finançament de les despeses fixes associades a l’activitat dels establiments durant el període de tancament.
 • Campanya de reactivació del comerç i la restauració local. S’activarà de manera consensuada amb el sector en el moment que finalitzi el període de confinament. La iniciativa tindrà com a objectiu posar en valor el paper del teixit comercial com a element vertebrador i de qualitat de vida per la ciutat, la promoció del consum de proximitat, el circuit curt d'alimentació i la qualitat i diversitat de la restauració local.
 • Pla local de suport a la pagesia de Gavà. D’acord amb la Cooperativa Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat, es dedicarà la subvenció que rebia per l’organització de la Fira d’Espàrrecs a altres necessitats que hagin sorgit a la pagesia derivades de l’estat d’alarma vigent.
 • Suspensió de la 67ª Fira d’Espàrrecs, que havia de celebrar-se de l’1 al 3 de maig. La decisió s’ha pres en consens amb la Cooperativa Agropecuària de Gavà i obeeix a la importància d’adoptar totes les mesures necessàries per lluitar contra la propagació del coronavirus.
 • Per informar sobre les ajudes adreçades a treballadors i treballadores, empreses, i comerç s’han posat a disposició dels afectats i les afectades diferents telèfons i correus on es poden informar i resoldre dubtes.
 • Creació d’un minisite que recull totes les ajudes aprovades. De forma gràfica i entenedora s’explica sobre les afectacions derivades pel Coronavirus. En aquesta pàgina treballadors/es, autònoms/es, comerç i restauració pot consultar totes les accions que s’han posat en marxa i les mesures preses des de les diferents administracions. En concret s’ofereix tota la informació més rellevant per fer front a la situació. https://gavaimpulsa.info/
 • Nou servei de formació empresarial online de l'Ajuntament de Gavà adreçat a empreses, comerços, persones treballadores autònomes i professionals. Comencem amb les següents formacions:
  • 13 de maig a les 17 h - El talent àgil pel món que ve. Adaptar-nos a la nova realitat del comerç
  • 18 de maig de 16 a 18 h - Mesures de seguretat en prevenció de riscos laborals per Covid-19
  • 19 de maig a les 15.30 h - Oportunitats en la nova normalitat. Guia bàsica per desenvolupar el teu negoci e-commerce
  • 22 de maig d'11 a 13 h - Mesures de seguretat en prevenció de riscos laborals per Covid-19

           Més informació i inscripcions al nostre web: https://gavaimpulsa.info/formacio/formacio-empresarial/

 • Nou curs de formació empresarial online  Ets autònom/a? Informa't de les novetats COVID-19
  • Data: Dilluns 25 de maig de 2020
  • Horari: de 15.30 h a 17.30h
  • Impartit per: Yolanda Presa Alamillos. Consultora amb més de deu anys d’experiència dedicats a la formació i a l'assessorament fiscal, laboral i econòmic financer per millorar la gestió i la   competitivitat dels autònoms/es i de les petites i mitjanes empreses.
  • Objectiu del curs: Des de l’Ajuntament de Gavà hem programat aquesta sessió informativa per a que les nostres petites empreses, persones treballadores autònomes, comerços i persones emprenedores puguin estar informades de tota l'actualitat en quant a mesures de suport i ajuts procedents de l'àmbit estatal, autonòmic, municipal i del sector privat per a pal·liar els efectes econòmics negatius de la COVID-19.
  • Més informació i inscripcions al nostre web: https://gavaimpulsa.info/2020/05/15/novetats-sobre-la-covid-autonoms-25-de-maig/

Ajuts a l'activitat econòmica local

 • Adreçats a establiments que han hagut de tancar les portes per les mesures adoptades pel Govern de l’Estat per la situació d´emergència provocada pel coronavirus. L’Ajuntament no girarà cap rebut de les taxes o cànons següents mentre duri l’estat d’alarma:
  • Taxa d’utilització privativa de la via pública (terrasses de bars, restaurants)
  • Taxa per a la recollida de residus comercials i industrials
  • Taxa del mercat setmanal
  • Concessions administratives municipals. L'Ajuntament de Gavà no girarà cap rebut d'aquestes taxes o cànons mentre duri l’estat d’alarma. Als negocis o adjudicataris de concessions municipals, Mercat Setmanal, Terrasses i Escombraries Comercials que hagin pagat la taxa anual o cànon, se’ls aplicarà un descompte proporcional als dies en què no hagin pogut dur a terme la seva activitat durant la vigència de l’estat d’Alarma derivat del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.
 • Preu de les instal·lacions esportives municipals, activitats municipals i zona blava
  • No es cobren ni les quotes mensuals ni trimestrals mentre les instal·lacions esportives romanguin tancades. Aquesta mesura s’aplicarà de manera automàtica sense necessitat que l’usuari o usuària faci cap tramitació addicional. Es reprendrà el cobrament en el moment en que la instal·lació esportiva torni a donar servei amb normalitat.
  • Tampoc es cobren els preus públics de les activitats municipals (tallers, cursos o similars) suspeses amb motiu de la crisi sanitària.
  • Se suspèn el pagament a la zona blava durant l’estat d’alarma.

Nou calendari fiscal

 • L'Ajuntament de Gavà ha impulsat un conjunt de mesures fiscals i econòmiques per reduir l'impacte de la crisi provocada per la pandèmia del Covid-19 sobre el conjunt de la població i sobre les activitats comercials i econòmiques i contribuir a la recuperació econòmica i social.
 • Es perllonguen els terminis de pagament d’impostos i taxes i s’inclou la reducció proporcional en alguns casos.
  • El termini de pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a les persones que no el tinguin domiciliat s'amplia al 31 de juliol. També la taxa d’escombraries domiciliàries, la taxa de sanejament i d’entrada de vehicles.
  • L’Impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM). El termini de pagament dels rebuts no domiciliats i domiciliats passa al 2 de juny (segons ha determinat l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona).

Nova plataforma online de suport al comerç local: Més que Mai, Comerç de Gavà!

Creació del web mesquemaigava.cat per donar suport al comerç de la ciutat. En aquesta plataforma, accessible des de tots els dispositius, els clients/es podran comprar vals per un determinat import, associats a alguna promoció i posteriorment bescanviar-los per productes o serveis als establiments un cop acabat el confinament. En el web també s’hi publicitaran ofertes vigents en comerços locals que sí estiguin oberts.

El projecte, a més de servir per fomentar la compra, també té un caràcter molt solidari i vol contribuir a avançar liquiditat als comerços que actualment es troben tancats. Així mateix, la iniciativa permet donar visibilitat a botigues, bars i restaurants de Gavà, explicant la seva història amb la finalitat de generar comunitat i pertinença.

Servei de mediació per als lloguers de locals comercials i oficines

Servei de mediació entre propietaris/es i arrendataris/es de locals comercials i oficines que han hagut de suspendre la seva activitat per la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19 i que tenen dificultats per fer front al lloguer. L’objectiu d’aquest servei és actuar en aquells casos on hi hagi un conflicte entre les parts, i a ajudar-les a arribar a un acord. Els interessats i les interessades estaran assessorats/des per experts/es professionals per tal de promoure la comunicació i trobar una fórmula que beneficiï ambdues parts.

 

MOLINS DE REI

Mesures en L'àmbit de turisme i fires

Turisme:

 • Informació i assessorament de les ajudes i finançament que poden optar les empreses del sector turístic en el marc de la crisi del coronavirus
 • Informació i assessorament de les mesures que afecten al funcionament dels hotels, restaurants i bars, segons els drecrets que va aprovant l'estat i la Generalitat en el que fa referència a les mesures restrictives preses davant la situació del cornavirus
 • Adaptacio a la nova situació de campanyes de dinamització turística (Mostra Gastronòmica)
 • Disseny i valoraració de possibles campanyes de reactivació econòmica del sector turístic (hotels i restaurants afectats) per un cop es pugui tornar a reactivar l'activitat turística

Fira:

 • Valorar les possibles Fires i mostres que es podrien veure afectades en aquesta nova situació (mostra de la cervesa, Fira brocanters, Fira Candelera,) per tal de poder-se avançar a la situació de la presa de decisions.

Mesures en el àmbit de comerç i mercats

 • Guia de comerços permesos que fan comanda telefònica, per whatsapp o per correu electrònic, i/o fan servei a domicili.
 • Informació de comerços que es troben oberts tant del sector alimentari com de la resta permesos.
 • Informació i assessorament de les ajudes i finançament que poden optar com a empreses en el marc de la crisi del coronavirus
 • Informació i assessorament de les mesures que afecten al funcionament dels comerços segons els decrets que va aprovant l'estat i la Generalitat en el que fa referència a les mesures restrictives preses davant la situació del coronavirus.
 • Valorar la proposta de marketplace/servei a domicili per a que tots els comerços permesos i parades del mercat municipal disposin d’aquest servei centralitzant les comandes i fer el repartiment domiciliari. S’estan cercant empreses de transport.
 • Adaptacio de les campanyes de dinamització comercial a la nova situació (Fira Stocs, Fira Nadal , shopping night,...)
 • Disseny i valoració de possibles campanyes de reactivació econòmica del sector comercial tant durant el confinament com un cop es pugui tornar a iniciar tota l'activitat comercial
 • Cerca de comerços que puguin subministrar material per l’elaboració de mascaretes i bates protectores pel sectors sanitaris, geriàtrics, etc.
 • Adaptar el protocol de funcionament del Mercat Municipal (adaptació d’horaris per a clients, concessionaris i treballadors, neteja i desinfecció, informació sobre prevenció, EPIS ,...)
 • Adaptar el funcionament Mercat de pagès a la nova situació, informació en relació al protocol d’actuació per a la prevenció.
 • Suspensió del Mercat de Venda no sedentària (mercat sense aliments) des del passat 13 de març.
 • Informació sobre les mesures econòmiques adreçades a concessionaris mercat municipal i mercat ambulant.
 • Informar als clients i concessionaris de les noves mesures a prendre alhora d'anar a comprar o servir als seus clients

Mesures Servei atenció al consumidor

 • Atenció i assessorament al consumidor via telefònica i on-line a través de la bústia de consum@molinsderei.cat
 • Informació al web municipal i xarxes socials de mesures per garantir els drets dels consumidors durant l’estat de l’alarma pel Covid 19 (cancel·lacions de viatges, esdeveniments, serveis no gaudits)

 

SANT BOI DE LLOBREGAT

Primer paquet de mesures econòmiques

L'Ajuntament de Sant Boi ha impulsat un primer paquet de mesures econòmiques per donar resposta als efectes de l'emergència sanitària que estem vivint i minimitzar-ne l'impacte a l'economia de les famílies i les empreses i persones autònomes de la ciutat.

 • No es cobrarà cap tribut municipal mentre duri l'estat d'alarma (IBI, IAE, ICiO, llicències urbanístiques, taxes). Tampoc es cobraran els cànons o lloguers relacionats amb activitats econòmiques ni els lloguers socials de l'empresa municipal Claus.
 • Pel que fa als rebuts i quotes d’equipaments municipals, s'ha suspès el pagament de les escoles bressol, els poliesportius municipals o l'Escola Municipal de Música, entre altres serveis que no estan actius.
 • S'ha decidit impulsar un fons d'ajudes local per a petites empreses i persones autònomes de la ciutat.
 • S’ha habilitat un punt d'informació per a empreses i treballadors i treballadores amb l'objectiu de resoldre dubtes i oferir informació sobre les mesures econòmiques anunciades pel Govern de l'Estat i la Generalitat.
 • Les zones blaves de Sant Boi seran gratuïtes com a mesura per facilitar que les persones puguin quedar-se a casa

Informació detallada als següents enllaços:
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/A0C39B9176025FA6C125853300677328?OpenDocument&Clau=Cmesuresecon%F2miques&Idioma=ca&Seu=N
http://ocupacioiempresa.santboi.cat/?p=4509
https://www.youtube.com/watch?v=T9jaOIN6tMU&t=1s

Pla de xoc

Sant Boi posa en marxa un pla de xoc per afrontar les conseqüències socials i econòmiques de la crisi sanitària. Preveu destinar en primera instància 1 milió d’euros a ajuts directes i dur a terme accions acordades i en col·laboració amb el conjunt d’empreses i comerços locals.
L’objectiu primer del pla: rescatar les famílies, les persones autònomes, els comerços i les petites empreses locals més afectades per la crisi sanitària i crear les condicions per reactivar l’economia local tan aviat com sigui possible.
Més informació.

 

SANT JOAN DESPÍ

Des del departament de  Promoció Ecnòmica de Sant Joan Despí, han fet un seguiment telefònic o via mail de les empreses, comerç i usuaris de club de feina i alumnes de formació ocupacional.  

Han creat un document en forma de recull de les mesures econòmiques endegades tan per l'estat Espanyol, com per la Generalitat, prèstecs financers i ajuts del propi Ajuntament.
http://promodespi.sjdespi.net/inf_rel.php?mod_id=213

 •  Ajuts municipals:

Nou calendari fiscal
Han retardat el calendari de domiciliacions:

 • L'Impost de Bens Immobles (IBI) i les taxes residus domèstics, clavegueram i guals tindran el pagament de la primera fracció durant els primers dies dels mesos de juny, agost, octubre i desembre.
 • L'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica es presentarà al cobrament a principis de juny.

Possibilitat d'ajornar el pagament fins al 28 de febrer de 2021 –sense aplicar interessos de demora– per a aquelles persones que demostrin dificultats econòmiques per fer front enguany a les seves obligacions tributàries.

Liquidacions

Les liquidacions tramitades i pendents de pagament queden suspeses, tant les relatives a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) com d’altres taxes.

Taxa d’ocupació de Via Pública

Aquesta taxa que haurien de pagar els bars i restaurants de la ciutat per tenir terrasses al carrer, no es cobrarà enguany. En el cas que s’hagi abonat, es retornarà l’import.

Taxa de Recollida d'Escombraries Comercials

Han reduït en un 50% la Taxa de Recollida d'Escombraries Comercials. Els comerços que hagin aturat la seva activitat es veuran beneficiats i només pagaran l’import corresponent a un semestre de 2020.

Lloguer Centres d’Empreses Municipals

Han posat en marxa l’exempció del pagament del lloguer per a les empreses allotjades als centres municipals d’empreses del mes de març, inicialment.

Han creat un departament de Promoció Econòmica totalment digitalitzat, una oficina virtual. Qué comporta?

 • Adaptar el Punt PAE per donar d'alta i seguiment a tots els autònoms de forma telemàtica, tot seguint la flexibilització en la metodologia adoptada pel CIRCE.
 • Transformar la formació empresarial, formació al comerç i als usuàris de club de feina que estava organitzada de forma presencial als mitjans telemàtics per tal de seguir proveïnt eines, així com l'adaptació dels continguts a oferir en relació a la situació actual.
 • Gestió de donacions d'EPI's (mascaretes, guants i bates) de les empreses del Polígon Industrial Fontsanta al Consorci Sanitari Integral, en concret, l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.
 • Gestió de donacions de productes de brioxeria d'una empresa de Sant Joan Despí pels sanitaris de les tres residències de gent gran del municipi.
 • Posar en coneixement i contacte les empreses del municipi, en concret les del Polígon Industrial Fontsanta, per tal de proveïr productes o serveis entre elles i fomentar el networking i el "Km0".
 • Treballar en un pla de reactivació per ajudar a les empreses i autònoms a recuperar-se de l'afectació, així com seguir fomentant l'autocupació
 • Es va crear un portal de comerç per tal que la població poguès saber quins establiments obrien i feien entregues a domicili o comandes per mail o whatsapp
 • Entrevistes online amb els usuàris de Club de feina i tutories digitalitzades.

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Compensació taxes als comerços i Mercat setmanal

 • Suspensió del cobrament de la taxa de terrasses per l’ocupació de via pública de bars i restaurants: No s'ha cobrat la domiciliació del primer trimestre als bars i restaurants amb llicències d’ocupacio de la via pública per a terrasses i ha quedat posposada fins nou avís.
 • Descompte de les liquidacions els dies que els establiments estiguin tancats obligatòriament.
 • Aquells titulars que van avançar el pagament, rebran la devolució dels dies de tancament obligatori.
 • Compensació del combrament de la Taxa d’escombraries comercials: Per als comerços afectats compensació de la part corresponent als dies de tancament obligatori.
 • Descompte dels dies de tancament obligatori a la Taxa del Mercat Setmanal: A tots els paradistes de productes no alimentaris.
 • Publicació a la web municipal i a xarxes socials de llistat de comerços oberts, a més d'aquells que fan repartiment a domicili.
 • Creació de borsa de treball específica per cobrir vacants a le dues residències per a tercera edat.
 • Manteniment de l'activitat del Servei d'Ocupació Local per via telemàtica.

 

SANT ESTEVE SESROVIRES

Reduir l’impacte econòmic de les famílies i activitat comercial

Durant el període de vigència de l’estat d’alarma i confinament de la societat les taxes i preus públics d’activitats esportives, serveis educatius i complementaris i benestar social, així com l’ocupació de la via pública per activitats comercials i de restauració queden suprimides.

 

VALLIRANA

Modificació del calendari fiscal i suspensió de rebuts i altres tributs

Suspensió del cobrament de l'import de vehicles i altres tributs a la finalització d'estat d'alarma.

Avançament del cobrament a proveïdors especialment pymes i autònoms

Avançament del pagament de factures dels proveïdors especialment de pymes i autònoms.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte