Eix 3. Cap a un model urbà i una mobilitat més sostenible

 

Estat d'execució de les accions
2 Finalitzada 19 Iniciada 43 Planificada

 

3.1.1. Donar suport a polítiques de l’espai públic que fomentin la prioritat per a vianants com ara la pacificació de les vies urbanes.

3.1.1. Donar suport a polítiques de l’espai públic que fomentin la prioritat per a vianants com ara la pacificació de les vies urbanes.

3.1.2. Impulsar una revisió i a una actualització i millora de la regulació urbanística en relació amb els usos, les activitats i la implantació de noves activitats. Amb criteris mediambientals i de salut dels espais públics que permetin activar projecte

3.1.2. Impulsar una revisió i a una actualització i millora de la regulació urbanística  en relació amb els usos, les activitats i la implantació de noves activitats. Amb criteris mediambientals i de salut dels espais públics que permetin activar projectes de ciutat claus en la qualitat de vida de la nostra ciutadania.

3.1.3. Cooperar amb programes que millorin l’espai públic i que el facin més eficient mediambientalment parlant, amb lluminàries menys contaminants i amb menys consum energètic, automatitzacions de subministraments evitant la seva pèrdua, optimització e

3.1.3. Cooperar amb  programes que millorin l’espai públic i que el facin més eficient mediambientalment parlant, amb  lluminàries menys contaminants i amb menys consum energètic, automatitzacions de subministraments evitant la seva pèrdua, optimització en l’ús dels recursos, etc.

3.1.4. Impulsar la renovació i millors dels espais públics del Baix Llobregat, tenint en compte criteris de Salut Pública, sostenibilitat i qualitat. Aplicació de mesures per garantir la seguretat i distanciament entre les persones: ampliació de voreres,

3.1.4. Impulsar la renovació i millors dels espais públics del Baix Llobregat, tenint en compte criteris de Salut Pública, sostenibilitat i qualitat. Aplicació de mesures per garantir la seguretat i distanciament entre les persones: ampliació de voreres, limitar la velocitat genèrica de circulació a la ciutat a 30 km/h, establir prioritat invertida a carrers amb voreres estretes.  

3.1.5. Definir un nou model urbà amb perspectiva de gènere i que servirà de base per dur a terme propostes per implementar millores a l'espai públic que contribueixin a millorar la seguretat i a augmentar l'autonomia real de les persones de la ciutat i es

3.1.5. Definir un nou model urbà amb perspectiva de gènere i que servirà de base per dur a terme propostes per implementar millores a l'espai públic que contribueixin a millorar la seguretat i a augmentar l'autonomia real de les persones de la ciutat i especialment de les dones.

3.2.1. Promoure juntament amb els ajuntaments de la comarca polítiques basades a repensar l’urbanisme, les infraestructures i la mobilitat, amb més zones de vianants, transport públic encara més eficient i accessible i on els protagonistes siguin les p

3.2.1. Promoure juntament amb els ajuntaments de la comarca polítiques basades a repensar l’urbanisme, les infraestructures i la mobilitat, amb més zones  de vianants, transport  públic encara més eficient i accessible  i on els protagonistes siguin les persones i no els vehicles.

3.2.2. Instar a les administracions competents i donar suport a què tots els municipis del Baix Llobregat puguin integrar-se en la zona Tarifària 1 del transport metropolità.

3.2.2. Instar a les administracions competents i donar suport a què tots els municipis del Baix Llobregat puguin integrar-se en la zona Tarifària 1 del transport metropolità.

3.2.3. Impulsar durant el mandat actual una nova edició del Fòrum Comarcal de la Mobilitat com espai de trobada i de bones pràctiques al territori.

3.2.3. Impulsar durant el mandat actual una nova edició del Fòrum Comarcal de la Mobilitat com espai de trobada i de bones pràctiques al territori.

3.2.4. Malgrat les limitades competències en mobilitat, des del Consell Comarcal instarem a les administracions competents a:

3.2.4. Malgrat les limitades competències en mobilitat, des del Consell Comarcal instarem a les administracions competents a:

 

 • Millorar la freqüència de pas dels trens de rodalies.
 • Continuar amb l'ambientalització de la flota d’autobusos.
 • Ampliació de la xarxa de tramvia i connexió per la Diagonal.
 • Impulsar nous carrils BUS –VAO a la C245, C31 i B23.
 • Ampliar les línies de busos ràpids.
 • Transformació de la C245 de carretera a via  urbana.
 • Reivindicar l’arribada del Trambaix a l’intercanviador de Quatre Camins.

3.2.5. Reforçar el caràcter vertebrador del riu de Llobregat com a eix de connexió territorial, instant a les administracions competents a impulsar inversions que ho permetin.

3.2.5. Reforçar el caràcter vertebrador del riu de Llobregat  com a eix de connexió territorial, instant a les administracions competents a impulsar inversions que ho permetin.

3.2.6. Actualització de les estratègies d’estacionament donant avantatges a l’ús de vehicles eficients en zones d’estacionament regulat i en zones properes a instal·lacions municipals.

3.2.6. Actualització de les estratègies d’estacionament donant avantatges a l’ús de vehicles eficients en zones d’estacionament regulat i en zones properes a instal·lacions municipals.

3.2.7. Instar a les administracions competents a continuar fent esforços a fi d’incrementar la freqüència de pas dels transports públics, especialment en aquelles zones o dates amb més demanda. Treballar per desenvolupar, juntament amb els ajuntaments i

3.2.7. Instar a les administracions competents  a continuar fent esforços a fi d’incrementar la freqüència de pas dels transports públics, especialment en aquelles zones o dates amb més demanda. Treballar per desenvolupar, juntament amb els ajuntaments i l’AMB, una potent xarxa  de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i definició d’un pla comarcal estratègic de punts de recàrrega.

3.2.8. Desenvolupar un pla de millora del transport públic col·lectiu a fi que es puguin dimensionar les necessitats de mobilitat a la comarca.

3.2.8. Desenvolupar un pla de millora del transport públic col·lectiu a fi que es puguin dimensionar les necessitats de mobilitat a la comarca.

3.2.9. Millor mobilitat laboral: foment de la redacció de Plans de Desplaçament d’Empresa. Potenciar polítiques de millora de la seguretat en els desplaçaments per a anar i tornar de la feina, a l’àmbit municipal i a les empreses; proposar un pla de mill

3.2.9. Millor mobilitat laboral: foment de la redacció de Plans de Desplaçament d’Empresa. Potenciar polítiques de millora de la seguretat  en els desplaçaments per a anar i tornar de la feina, a l’àmbit municipal i a les empreses; proposar un pla de millora de la mobilitat dels polígons  industrials del Baix Llobregat.


10%

3.2.10. Impulsar la creació de bicivies, reivindicar una potent xarxa de carrils bici i suport al reforçament del Bicibox, a fi d’afavorir la mobilitat sostenible i saludable entre municipis del Baix Llobregat.

3.2.10. Impulsar la creació de bicivies, reivindicar una potent xarxa de carrils bici i suport al reforçament del Bicibox, a fi d’afavorir la mobilitat sostenible i saludable entre municipis del Baix Llobregat.

▪ S’ha realitzat un estudi del transport públic

▪ Proposar al CCBLL enviar un escrit al departament corresponent de la Generalitat en el sentit de l’acció.

▪ Aprovar un acord.

 

Data inici prevista: 
gener, 2020
Data fi prevista: 
desembre, 2022

40%

3.2.11. Impulsar juntament amb els ajuntaments una mobilitat segura i accessible, amb voreres i espais segurs per a persones amb dificultats de mobilitat i que contribueixin a garantir la salut pública, com s’ha vist durant la pandèmia del Coronavirus. Am

3.2.11. Impulsar juntament amb els ajuntaments una mobilitat segura i accessible, amb voreres i espais segurs per a persones amb dificultats de mobilitat i que contribueixin a garantir la salut pública, com s’ha vist durant la pandèmia del Coronavirus. Ampliar la segregació de carrils per als diferents tipus de mobilitat: vianants, bicicletes, patins elèctrics de cara a fer segura la mobilitat de persones grans o amb dificultat de mobilitat.

▪ S’ha realitzat un estudi del transport públic

▪ Des del CCBLL es gestiona el transport escolar i el transport adaptat, persona responsable Montse Torroella

▪ Proposar al CCBLL enviar un escrit al departament corresponent de la Generalitat en el sentit de l’acció.

▪ Aprovar un acord.

 

 

Data inici prevista: 
gener, 2020
Data fi prevista: 
desembre, 2023

40%

3.2.12. Donar suport a l'ús del transport adaptat per aquelles persones amb dificultats de mobilitat o necessitat d’acompanyament. Donar suport al reforç i uniformitat de la senyalització viària, patrimonial i de vies verdes del Baix Llobregat. Desplegam

3.2.12. Donar suport a l'ús del transport  adaptat per aquelles persones amb dificultats de mobilitat o necessitat d’acompanyament. Donar suport al reforç i uniformitat de la senyalització viària, patrimonial i de vies verdes del Baix Llobregat. Desplegament a tota la comarca del transport adaptat i assistit tant en rutes fixes com en serveis a demanda.

3.2.13. Impulsar una estratègia comarcal, d’acord amb altres institucions, de foment d’una mobilitat sostenible dels polígons i zones industrials del Baix Llobregat i adaptada al context post COVID-19.

3.2.13. Impulsar una estratègia comarcal, d’acord amb altres institucions, de foment d’una mobilitat sostenible dels polígons i zones industrials del Baix Llobregat i adaptada al context post COVID-19.

3.3.1. Treball conjunt amb els ajuntaments per fomentar mesures a favor de la planificació, coordinació i execució d’actuacions per a l’estalvi i eficiència energètica a les administracions amb suport tècnic i econòmic.

3.3.1. Treball conjunt amb els ajuntaments per fomentar mesures a favor de la planificació, coordinació i execució d’actuacions per a l’estalvi i eficiència energètica a les administracions amb suport tècnic i econòmic.

3.3.2. Implementació a la comarca d’energies renovables a les administracions (biomassa, solar, eòlica, d’altres) en qualsevol àmbit d’actuació. Redacció d’avantprojectes d’obres d’implantació d’energies renovables i promoció de la contractació, consum i/

3.3.2. Implementació a la comarca d’energies renovables a les administracions (biomassa, solar, eòlica, d’altres) en qualsevol àmbit d’actuació. Redacció d’avantprojectes d’obres d’implantació d’energies renovables i promoció de la contractació, consum i/o generació d’energia verda.

3.3.3. Fomentar l'ús d'energies netes en els edificis comarcals, municipals, de les empreses i els particulars. Cercar mesures que acostin la ciutadania a la producció d’energia per a consum propi o comunitari, evitant, a la llarga, de dependre d’operador

3.3.3. Fomentar l'ús d'energies netes en els edificis comarcals, municipals, de les empreses i els particulars. Cercar mesures que acostin la ciutadania a la producció d’energia per a consum propi o comunitari, evitant, a la llarga, de dependre d’operadors aliens.

En aquest sentit i quan sigui possible, es promourà l'ús de biomassa forestal de proximitat com a font d'energia. Cercar mesures que acostin la ciutadania a la producció d’energia per a consum propi o comunitari, evitant, a la llarga, de dependre d’operadors.

Data inici prevista: 
juny, 2021
Data fi prevista: 
juny, 2023

10%

3.3.4. Cooperar i impulsar amb les institucions que intervenen al Baix Llobregat en la promoció transició energètica justa i distribuïda de forma equitativa per tot el territori.

3.3.4. Cooperar i impulsar amb les  institucions que intervenen al Baix Llobregat en la  promoció  transició energètica justa i distribuïda de forma equitativa per tot el territori.

3.3.5. Instar a la Generalitat de Catalunya i participar en la redacció d'un Pla de Transició Ecològica i Adaptació al Canvi Climàtic Comarcal.

3.3.5. Instar a la Generalitat de Catalunya i participar en  la redacció d'un Pla de Transició Ecològica i Adaptació al Canvi Climàtic Comarcal.

3.3.6. Treball en xarxa amb ajuntaments, Generalitat i Diputació de Barcelona per a la promoció de l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO₂.

3.3.6. Treball en xarxa amb ajuntaments, Generalitat i Diputació de Barcelona per a la promoció de l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO₂.

3.3.7. Convenis de col·laboració amb administracions locals i supralocals, universitats i d’altres per la promoció de l’estalvi i eficiència energètica, d’utilització d’energies renovables, en tots els seus vessants. Participació en xarxes d’agents i prof

3.3.7. Convenis de col·laboració amb administracions locals i supralocals, universitats i d’altres per la promoció de l’estalvi i eficiència energètica, d’utilització d’energies renovables, en tots els seus vessants. Participació en xarxes d’agents i professionals relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat: Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, Xarxa natura 2000, etc.

3.3.8 Explorar i inventariar les dades relacionades al canvi climàtic a la nostra comarca dins el marc de l’Observatori Comarcal.

3.3.8 Explorar i inventariar les dades relacionades al canvi climàtic a la nostra comarca dins el marc de l’Observatori Comarcal.

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2023

100%

3.4.1 Gestió, millora i reducció de les emissions de CO₂ a les instal·lacions del Consell Comarcal, buscant un ús responsable i la reducció del consum de combustibles fòssils, i fomentant la seva progressiva substitució per fonts d’energies renovables.

3.4.1 Gestió, millora i reducció de les emissions de CO₂ a les instal·lacions del Consell Comarcal, buscant un ús responsable i la reducció del consum de combustibles fòssils, i fomentant la seva progressiva substitució per fonts d’energies renovables.

Data inici prevista: 
juny, 2021
Data fi prevista: 
juny, 2023

10%

3.4.2. Impulsar i generar estudis de l’impacte en la qualitat de l’aire de les calderes de biomassa.

3.4.2. Impulsar i generar estudis de l’impacte en la qualitat de l’aire de les calderes de biomassa.

3.4.3. Impulsar amb administracions locals i supralocals, universitats i d’altres agents, la promoció de la reducció d’emissions de CO₂ en tots els seus vessants i la millora de la qualitat de l’aire.

3.4.3. Impulsar amb administracions locals i supralocals, universitats i d’altres agents, la promoció de la reducció d’emissions de CO₂ en tots els seus vessants i la millora de la qualitat de l’aire.

3.4.4. Renovació de la flota de vehicles del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a consum elèctric i basat en energies renovables.

3.4.4. Renovació de la flota de vehicles del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a consum elèctric i basat en energies renovables.

Data inici prevista: 
juny, 2021
Data fi prevista: 
juny, 2023

10%

3.4.5. Promoció de la reducció de CO₂ i de partícules contaminants en general com a eina per combatre el canvi climàtic al Baix Llobregat.

3.4.5. Promoció de la reducció de CO₂ i de partícules contaminants en general com a eina per combatre el canvi climàtic al Baix Llobregat.

3.4.6. Campanyes de sensibilització, informació i comunicació, activitats de divulgació i sensibilització específiques per als centres educatius.

3.4.6. Campanyes de sensibilització, informació i comunicació, activitats de divulgació i sensibilització específiques per als centres educatius.

3.4.7. Proposar a les administracions competents programes d’ajut als municipis per a desenvolupar Plans Locals de qualitat de l'Aire per aquells municipis que tenen en el seu terme municipal o molt a prop grans emissors de contaminació.

3.4.7. Proposar a les administracions competents programes d’ajut als municipis per a desenvolupar Plans Locals de qualitat de l'Aire per aquells municipis que tenen en el seu terme municipal o molt a prop grans emissors de contaminació.

3.5.1. Promoure i donar a conèixer actuacions de gestió forestal innovadores de la comarca.

3.5.1. Promoure i donar a conèixer actuacions de gestió forestal innovadores de la comarca.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2019

80%

3.5.2. Donar suport al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per contribuir a la gestió de l'espai agrari del Delta i la Vall Baixa del Llobregat, prioritzant el suport a l'activitat agrària professional i a les mesures de gestió que impulsin aquest

3.5.2. Donar suport al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per contribuir a la gestió de l'espai agrari del Delta i la Vall Baixa del Llobregat, prioritzant el suport a l'activitat agrària professional i a les mesures de gestió que impulsin aquest polígon d'activitat econòmica tan singular i representatiu de la comarca.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

80%

3.5.3. Millora i gestió de les zones boscoses i agrícola de les Muntanyes del Baix a través del conveni Marc de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix.

3.5.3. Millora i gestió de les zones boscoses i agrícola de les Muntanyes del Baix  a través  del  conveni Marc de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

80%

3.5.4. Contribuir a la preservació dels valors naturals del Parc del Garraf, mitjançant la participació del Consell Comarcal als seus òrgans de direcció.

3.5.4. Contribuir a la preservació dels valors naturals del Parc del Garraf, mitjançant la participació del Consell Comarcal als seus òrgans de direcció.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

80%

3.5.5. Impulsar un ús del territori natural i respectuós basat en educació ambiental i dotat de vigilància. Pacificació de totes les vies urbanes amb prioritat per vianants.

3.5.5. Impulsar un ús del territori natural i respectuós basat en  educació ambiental i dotat de  vigilància. Pacificació de totes les vies urbanes amb prioritat per vianants.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

70%

3.5.6. Protegir els valors naturals, paisatgístics i ambientals del Parc Agrari del Baix Llobregat i impulsar la millora de les seves infraestructures, també com a un espai productiu basat en una activitat agrícola en harmonia amb l'entorn natural.

3.5.6. Protegir els valors naturals, paisatgístics i ambientals del Parc Agrari del Baix Llobregat i impulsar la millora de les seves infraestructures, també com  a un espai productiu basat en una activitat agrícola en harmonia amb l'entorn natural.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

70%

3.5.7. Col·laborar en la divulgació i conservació dels Espais Naturals del Delta del Llobregat mitjançant la participació del Consell Comarcal en el Consell de Cooperació del seu Consorci.

3.5.7. Col·laborar en la divulgació i conservació dels Espais Naturals del Delta del Llobregat mitjançant la participació del Consell Comarcal en el Consell de Cooperació del seu Consorci.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

100%

3.5.8. Contribuir a fer del riu Llobregat un espai natural viu i vertebrador del territori, posant l'accent en accions de regeneració de l'espai fluvial i les millores de la seva ribera i els seus accessos, des de la participació del Consell Comarcal al

3.5.8. Contribuir a fer del riu Llobregat un espai natural viu i vertebrador del territori, posant l'accent en accions de  regeneració de l'espai fluvial i les millores de la seva ribera i  els seus accessos, des de la participació del Consell Comarcal al seu Consorci per a la Recuperació i Conservació. Potenciar el seu patrimoni i els seus valors i espais de lleure, salut, aprenentatge i esport.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

70%

3.5.9. Proposar a les administracions competents un sistema d'avis i alarma de crescuda del nivell del riu Llobregat, integrada amb els sistemes d'emergència de cada municipi (sales operatives).

3.5.9. Proposar a les administracions competents un sistema d'avis i alarma de crescuda del nivell del riu Llobregat, integrada amb els sistemes d'emergència de cada municipi (sales operatives).

Data inici prevista: 
octubre, 2021
Data fi prevista: 
maig, 2023

70%

3.5.10. Promoure juntament amb els ajuntaments municipis els espais verds del territori, que s’ha demostrat ser un veritable escut davant pandèmia de la Covid-19.

3.5.10. Promoure juntament amb els ajuntaments municipis  els espais verds del territori, que s’ha demostrat ser un veritable escut davant pandèmia de la Covid-19.

3.5.11. Creació de refugis de biodiversitat en els grans parcs urbans i periurbans i divulgar l’oferta de camins i senders dels espais naturals de la comarca per a la seva promoció com a recurs educatiu i divulgatiu.

3.5.11. Creació de refugis de biodiversitat en els grans parcs urbans i periurbans i divulgar l’oferta de camins i senders dels espais naturals de la comarca per a la seva promoció com a recurs educatiu i divulgatiu.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

70%

3.5.12. Crear un espai per la presentació de les iniciatives municipals relacionades amb l’Agenda – 30 i projectes relacionats amb la mobilitat i el medi ambient

3.5.12. Crear un espai per la presentació de les iniciatives municipals relacionades amb l’Agenda – 30  i projectes relacionats amb la mobilitat i el medi ambient

3.5.13. Vetllar per polítiques actives de manteniment i de millora d’ecosistemes de la xarxa de rieres, a través de l’acció de l’Agència Catalana de l’Aigua en cooperació amb els ajuntaments.

3.5.13. Vetllar per polítiques actives de manteniment i  de millora d’ecosistemes de la xarxa de rieres, a través de l’acció de l’Agència Catalana de l’Aigua en cooperació amb els ajuntaments.

3.5.14. Millorar les infraestructures hídriques i conciliar l'activitat agrària amb l'activitat esportiva o lúdica amb prioritat pels agricultors.

3.5.14. Millorar les infraestructures hídriques i conciliar l'activitat agrària amb l'activitat esportiva o lúdica amb prioritat pels agricultors.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

70%

3.6.1. Establir un sistema de benchmarking i bones pràctiques en matèria de reciclatge i gestió de residus al Baix Llobregat.

3.6.1. Establir un sistema de benchmarking i bones pràctiques en matèria de reciclatge i gestió de residus al Baix Llobregat.

3.6.2. En cooperació amb els ajuntaments de la comarca, promoció d’accions educatives per a sensibilitzar i canviar hàbits sobre el reciclatge.

3.6.2. En cooperació amb els ajuntaments de la comarca, promoció d’accions educatives per a sensibilitzar i canviar hàbits sobre el reciclatge.

3.6.3. Proposar una política comuna de gestió de residus i treballar conjuntament en la recerca dels millors sistemes de recollida del servei de recollida selectiva.

3.6.3. Proposar una política comuna de gestió de residus i treballar conjuntament en la recerca dels millors sistemes de recollida del servei de recollida selectiva.

3.6.4. Participació en iniciatives i campanyes d'altres administracions i institucions tendents a minimitzar l’impacte ambiental dels residus.

3.6.4. Participació en iniciatives i campanyes d'altres administracions i institucions tendents a minimitzar l’impacte ambiental dels residus.

3.6.5. Estudiar la viabilitat de què el Consell Comarcal del Baix Llobregat gestioni la xarxa d’abastament en alta dels vuit municipis de la comarca que no pertanyen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

3.6.5. Estudiar la viabilitat de què el Consell Comarcal del Baix Llobregat gestioni la xarxa d’abastament en alta dels vuit municipis de la comarca que no pertanyen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

3.7.1. Repensar, conjuntament amb les institucions i entitats que actuen a la comarca, les infraestructures, tenint en compte les noves dinàmiques de mobilitat postcovid-19.

3.7.1. Repensar, conjuntament amb les institucions i entitats que actuen a la comarca, les infraestructures, tenint en compte les noves dinàmiques de mobilitat postcovid-19.

3.7.2. Reivindicar i instar a les administracions competents a la finalització de les grans infraestructures pendents:

3.7.2. Reivindicar i instar a les administracions competents a  la finalització de  les grans infraestructures pendents:

 • Connexió entre l’A-2 i l’AP-7  per una millor connexió entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
 • Finalització de la B40 entre Abrera i Terrassa
 • La connexió de la C32 amb la Ronda Litoral
 • Resoldre la problemàtica de l’accés de mercaderies al Port de Barcelona, tant per carretera com per ferrocarril.
 • Aprofitar les connexions amb Barcelona i amb Europa. El port i l’aeroport són infraestructures de primer ordre.

3.7.3. Instar a fer realitat el “Metro del Delta” per connectar Barcelona, amb Cornellà, Sant Boi, Viladecans i Gavà

3.7.3. Instar a fer realitat el “Metro del Delta” per connectar Barcelona, amb Cornellà, Sant Boi, Viladecans i Gavà

3.7.4. Vetllar per la millora de les xarxes de Fibra òptica, locals i supramunicipal

3.7.4. Vetllar per  la  millora de les xarxes de Fibra òptica, locals i supramunicipal

3.7.5. Reivindicar les inversions necessàries a les empreses subministradores per evitar els talls de subministraments elèctrics a tots els municipis del Baix Llobregat

3.7.5. Reivindicar les inversions necessàries a les empreses subministradores per evitar els talls de subministraments elèctrics a tots els municipis del Baix Llobregat

Data inici prevista: 
setembre, 2019
Data fi prevista: 
juny, 2023

20%

3.8.1. Demanar una auditoria del subministrament elèctric a la Comarca, avaluant l’estat actual, les propostes de creixement que emanen del planejament territorial aprovat, les previsions d’inversió i l'actuació de les companyies.

3.8.1. Demanar una auditoria del subministrament elèctric a la Comarca, avaluant l’estat actual, les propostes de creixement que emanen del planejament territorial aprovat, les previsions d’inversió i l'actuació de les companyies.

3.8.2. Crear un comitè comarcal sobre transició energètica, espai de trobada entre ajuntaments i institucions i altres actors implicats a fi de coordinar accions al territori.

3.8.2. Crear un comitè comarcal sobre transició energètica, espai de trobada entre ajuntaments i institucions i altres actors implicats a fi de coordinar accions al territori.

3.8.3. Fomentar l'aïllament tèrmic d'edificis. Impulsar la generació d'aigua calenta sanitària i la climatització dels edificis amb energies renovables.

3.8.3. Fomentar l'aïllament tèrmic d'edificis. Impulsar la generació d'aigua calenta sanitària i la climatització dels edificis amb energies renovables.

3.8.4. Desenvolupar un mapa comarcal de punts de recàrregues pe a vehicles elèctrics.

3.8.4. Desenvolupar un mapa comarcal de punts de recàrregues pe a vehicles elèctrics.

3.8.5. Juntament amb els ajuntaments i la Generalitat impulsar el programa Euronet 50/50 a les escoles i altres edificis (estalvi i bons usos); Promoure les energies renovables en l’enllumenat públic i en els edificis públics (Transició Energètica).

3.8.5. Juntament amb els ajuntaments i la Generalitat impulsar el programa Euronet 50/50 a les escoles i altres edificis (estalvi i bons usos); Promoure les energies renovables en l’enllumenat públic i en els edificis públics (Transició Energètica).

3.8.6. Donar suport al Parc Agrari fomentant els Mercats de Proximitat; Així com en la reclamació de la xarxa hídrica, la xarxa de drenatge i el Pla Estratègic.

3.8.6. Donar suport al Parc Agrari fomentant els Mercats de Proximitat; Així com en la reclamació de la xarxa hídrica, la xarxa de drenatge i el Pla Estratègic.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

80%

3.8.7. Promoure campanyes per estimular la revisió dels processos de les activitats industrials i de serveis; Fomentar l’aprofitament de teulades i pàrquings per generar electricitat renovable.

3.8.7. Promoure campanyes per estimular la revisió dels processos de les activitats industrials i de serveis; Fomentar l’aprofitament de teulades i pàrquings per generar electricitat renovable.

 

La crisi de la COVID-19 també ha posat de manifest la necessitat de canvis en diferents àmbits respecte al model de funcionament territorial i de mobilitat que tenim. Canvis que ja s’apuntaven abans, però que la crisi ha posat en evidència que cal accelerar-los.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat no es pot inhibir de la lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat, l’ecologia urbana, i les infraestructures respectuoses. El repte global que suposa la lluita contra el canvi climàtic ha estat incorporat amb força a les polítiques de tots els municipis de la comarca, amb polítiques transformadores orientades a la millora de la recollida selectiva, la transició energètica, la gestió sota criteris d’interès públic del cicle integral de l’aigua, la millora de la mobilitat sostenible i segura i la preservació de l’important patrimoni natural del Baix Llobregat.

Però no tots els municipis disposen de les mateixes capacitats i recursos per fer front a aquest repte, per això el Consell Comarcal ha d’esdevenir l’eina estratègica per assegurar la consecució dels objectius, donat suport a fi que cap municipi es quedi enrere. Però alhora, aquesta institució ha de ser inspiradora i estimuladora de polítiques mediambientals, catalitzadora de la capacitat de resiliència de la nostra comarca posant-la a funcionar en clau verda.

L’ús d’un espai públic, sostenible i saludable, la qualitat de l’aire i la gestió dels espais verds resulten ara més que mai estratègics  per al disseny urbanístic. Els municipis i ciutats  que posen l’accent en l’ecologia tindran beneficis evidents en les persones i l’entorn, com ara la mitigació de la calor i el soroll, la compensació de les emissions de carboni, entre d’altres. Aquests efectes aporten múltiples beneficis per a la salut, tals com una esperança més gran de vida, millor salut mental i millorar benestar col·lectiu.

També resulta  necessari involucrar la ciutadania en el desenvolupament de planificació urbana i del transport, des del debat i la cocreació de propostes i idees Es requereix, així mateix, avançar en una mirada  més plural des dels diferents territoris de la comarca. El lideratge comarcal i la inversió adequada de les diferents administracions són essencials per fomentar aquestes col·laboracions.

La visió estratègica comarcal per als pròxims anys es basa  en una xarxa de municipis que fomentin hàbits de distàncies curtes i mobilitat saludable, amb un parc edificat més eficient i sostenible. Amb barris pacificats i més confortables, amb més espais verds que contribueixin a la bona salut i el benestar de les persones i de la biodiversitat.

Per això, per abordar els desafiaments que es presenten a la comarca, s’han de tenir en compte nombrosos factors: salut, habitabilitat, sostenibilitat canvi climàtic, equitat, etc.

Les condicions ambientals i l’estil de vida no es distribueixen de manera uniforme a tots els barris i tots els municipis de la comarca. És per això que qualsevol de les mesures proposades s’ha de contemplar dins del marc de l’equitat entre totes les persones i dels territoris del Baix Llobregat.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte