Ofertes de treball

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants, ja siguin temporals o definitius, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

A continuació trobareu tots els documents d’interès per a prendre part en qualsevol de les convocatòries, així com tota la informació de cada procés de selecció.

Termini Estat
Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’administratiu/va per a aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat maig 9, 2019 obert
Convocatòria del concurs específic per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a superior responsable tècnic/a del Consorci de la Colònia Güell dins del Consell Comarcal abril 10, 2019
Convocatòria per a la selecció i constitució d'una borsa de treball per a la durada de la campanya de desinsectació 2019, de personal aplicador de plaguicides adscrit al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat abril 25, 2019 obert
Convocatòria Tècnic/a Mitjà/ana Educador Social (EAIA-V) Baix Ll. abril 25, 2019 obert
Convocatòria per a la constitució d'1 borsa de treball i la selecció posterior de 2 tècnics/ques mitjans/anes, educadors/es DTASF abril 17, 2019 obert
Convocatòria Tècnic/a Mitjà/ana Joventut, contracte d’interinitat, per ocupar amb caràcter temporal una plaça vacant de la plantilla de personal laboral febrer 6, 2019 obert
Convocatòria 1 tècnic/a Superior del projecte ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT, en el marc de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i Projectes Aracoop gener 18, 2019 obert
Treball i Formació gener 7, 2019 obert
convocatòria per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a superior coordinador/a dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat desembre 17, 2018 tancat
Programa referent d'ocupació juvenil desembre 24, 2018 obert
Convocatòria per a la constitució d'1 borsa de treball i la selecció posterior de 2 tècnics/ques mitjans/anes, educadors/es DTASF desembre 28, 2018 tancat
Convocatòria per al nomenament temporal d’un/a funcionari/a interí/na de programa, tècnic/a mitjà/ana per a la realització del projecte “Jove, al Baix tu decideixes” desembre 28, 2018 obert
Convocatòria per al nomenament temporal d’un/a funcionari/a interí/na de programa, tècnic/a mitjà/ana per a la realització del projecte “Distribució i Logística com a motor de la competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat” desembre 11, 2018 obert
Procés de selecció pel sistema de concurs amb proves, en torn lliure, d’una convocatòria per ocupar un lloc de treball temporal a jornada parcial, d’un/a Tècnic/a Mitjà/ana Joventut. Fitxa 42 octubre 2, 2018 obert
Convocatòria per a la contractació laboral temporal per cobrir un lloc vacant per situació d’IT de la persona que ocupa la plaça de manera interina corresponent a Tècnic/a mitjà/ana EAIA 5 octubre 2, 2018 obert
Convocatòria per a la contractació laboral temporal, a temps complet, interinitat, d'1 tècnic/a superior responsable de dinamització agroterritorial d'aquest consell comarcal octubre 3, 2018 obert
Convocatòria per a la selecció d’1 aplicador/a de plaguicides adscrit/a al servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la companya de desinsectació d’aquest any 2018 setembre 19, 2018 obert
Convocatòria per a la selecció temporal per ocupar interinament 1 plaça vacant de la plantilla laboral, Grup A, Subgrup A2, amb adscripció directa al lloc de treball de la RLLT de Tècnic/a Mitjà/ana Suport Àrea Bàsica de Serveis Socials agost 10, 2018 obert
Convocatòria per a la selecció d'1Tècnic/a Mitjà/ana de Polítiques Migratòries, concurs oposició, per ocupar amb caràcter temporal 1 plaça vacant de plantilla de personal laboral amb contracte d'interinitat agost 2, 2018 obert
Convocatòria d'1 Tècnic/a Superior de suport en matèria de Sanitat, Salut Mental i Formació Professional, com a funcionari/a interí/na de programa vinculat/ada al Programa Complementari per a la Garantia del Benestar Social 2018 agost 2, 2018 obert

Pàgines

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte