Ofertes de treball

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants, ja siguin temporals o definitius, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

A continuació trobareu tots els documents d’interès per a prendre part en qualsevol de les convocatòries, així com tota la informació de cada procés de selecció.conv10.21 CONVOCATÒRIA PER A CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL PROSPECTOR PER AL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS, D’AQUEST CONSELL COMARCAL

CONVOCATÒRIA PER A CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL PROSPECTOR PER AL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS, D’AQUEST CONSELL COMARCAL
 
Presentació de sol·licitud
del 20/04/2021 al 10/05/2021
 
Estat
obert
 

conv 08-21 convocatòria del procediment de selecció per promoció interna, pel sistema de concurs oposició, de sis places d'administratius/ives del grup C, subgrup C1, de personal laboral d'aquest Consell Comarcal

conv 08-21 convocatòria del procediment de selecció per promoció interna, pel sistema de concurs oposició, de sis places d'administratius/ives del grup C, subgrup C1, de personal laboral d'aquest Consell Comarcal
 
Presentació de sol·licitud
del 31/03/2021 al 19/04/2021
 
Estat
obert
 
 
Mèrits
 

Conv 07/21 Convocatòria per a la selecció i posterior nomenament temporal, règim interinitat, d’una plaça de la plantilla de personal laboral, categoria AGRUPAPCIONS PROFESSIONALS, amb adscripció al lloc de treball de Peó/ona Aplicador/a del SCM

Conv 07/21 Convocatòria per a la selecció i posterior nomenament temporal, règim interinitat, d’una plaça de la plantilla de personal laboral, categoria AGRUPAPCIONS PROFESSIONALS, amb adscripció al lloc de treball de Peó/ona Aplicador/a del SCM
 
Presentació de sol·licitud
del 25/03/2021 al 23/04/2021
 
Estat
obert
 
 
Mèrits
 

conv 11 CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I POSTERIOR NOMENAMENT TEMPORAL, RÈGIM INTERINITAT, D’UNA PLAÇA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL GRUP C, SUBGRUP C2, LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR D’INFORMÀTICA, ADSCRIT/A ALS SERVEIS D’APLICACIONS TECNOLÒGIQUES

conv 11 CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I POSTERIOR NOMENAMENT TEMPORAL, RÈGIM INTERINITAT, D’UNA PLAÇA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL GRUP C, SUBGRUP C2, LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR D’INFORMÀTICA, ADSCRIT/A ALS SERVEIS D’APLICACIONS TECNOLÒGIQUES
 
Presentació de sol·licitud
del 18/12/2020 al 21/01/2021
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

conv 14 Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic per al desenvolupament del projecte UBICAT, d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social dins de la convocatòria de l’any 2020

Conv 14 Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic per al desenvolupament del projecte UBICAT, d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social dins de la convocatòria de l’any 2020
 
Presentació de sol·licitud
del 15/12/2020 al 30/12/2020
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

conv.12-20 CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA VACANT, PER A LA SEVA COBERTURA TEMPORAL, DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE PERSONAL LABORAL, TORN LLIURE, ADSCRIT/A A L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I ACOMPANYAMENT LOCAL ( DEP. ANÀLISI I PROSPECTIVA, OBSERVATORI)

conv.12-20 CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA VACANT, PER A LA SEVA COBERTURA TEMPORAL, DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE PERSONAL LABORAL, TORN LLIURE, ADSCRIT/A A L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I ACOMPANYAMENT LOCAL ( DEP. ANÀLISI I PROSPECTIVA, OBSERVATORI)
 
Presentació de sol·licitud
del 17/11/2020 al 07/12/2020
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

conv.10 CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT CONTRACTE D’OBRA O SERVEI DETERMINAT, D’UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/ANA PER AL SUPORT A LA COORDINACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ DINS DE LA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2020

conv.10 CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT CONTRACTE D’OBRA O SERVEI DETERMINAT, D’UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/ANA PER AL SUPORT A LA COORDINACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ DINS DE LA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2020
 
Presentació de sol·licitud
del 29/10/2020 al 09/11/2020
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

CONV-07 Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, tècnic/a superior per al projecte “PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL BAIX LLOBREGAT”, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), any 2020

CONV-07 Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, tècnic/a superior per al projecte “PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL BAIX LLOBREGAT”, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), any 2020
 
Presentació de sol·licitud
del al 26/10/2020
 
Estat
tancat
 

Conv 09-20 Convocatòria per a ocupar 2 places vacants de la plantilla laboral. modalitat interinitat, administrativa EAIA2 i l’Àrea de Gestió de Serveis Econòmics i Intervenció

Conv 09-20 Convocatòria per a ocupar 2 places vacants de la plantilla laboral. modalitat interinitat, administrativa EAIA2 i l’Àrea de Gestió de Serveis Econòmics i Intervenció
 
Presentació de sol·licitud
del al 09/11/2020
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

Conv 08-20 Convocatòria per a ocupar una plaça vacant de la plantilla laboral, mitjançant contractació interina, de Tècnic/a Mitjà/ana de Gestió Àrea Bàsica de Serveis Socials i Salut

Conv 08-20 Convocatòria per a ocupar una plaça vacant de la plantilla laboral, mitjançant contractació interina, de Tècnic/a Mitjà/ana de Gestió Àrea Bàsica de Serveis Socials i Salut
 
Presentació de sol·licitud
del al 26/10/2020
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

Convocatòria per a la selección d’1 aplicador/a de tractaments i la constitución d’una Borsa de treball per a la durada de la campaña de desinsectació 2020, de personal aplicador de plaguicidas del SCM

Convocatòria per a la selección d’1 aplicador/a de tractaments i la constitución d’una Borsa de treball per a la dorada de la campaña de desinsectació 2020, de personal aplicador de plaguicidas adscritos al Servei de Control de Mosquits
 
Presentació de sol·licitud
del al 13/08/2020
 
Estat
tancat
 

conv05/20 borsa de treball d’1 tècnic/a mitjà/ana, educador/a social àrea bàsica (DTASF)

conv05/20 borsa de treball d’1 tècnic/a mitjà/ana, educador/a social àrea bàsica (DTASF)
 
Presentació de sol·licitud
del al 10/07/2020
 
Estat
tancat
 

conv04/20 CONVOCATÒRIA PER A CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’1 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, TREBALLADOR/A SOCIAL, PER AL SERVEI DE SUPORT DEPENDÈNCIA PER ALS SERVEIS BÀSICS DE DIFERENTS MUNICIPIS DE LA COMARCA

conv04/20 CONVOCATÒRIA PER A CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’1 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, TREBALLADOR/A SOCIAL, PER AL SERVEI DE SUPORT DEPENDÈNCIA PER ALS SERVEIS BÀSICS DE DIFERENTS MUNICIPIS DE LA COMARCA
 
Presentació de sol·licitud
del al 09/07/2020
 
Estat
tancat
 

03/20 Procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a superior per a la gestió del projecte ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT

03/20 Procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a superior per a la gestió del projecte ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT
 
Presentació de sol·licitud
del al 25/05/2020
 
Estat
tancat
 

conv01/20 Convocatòria per a contractació laboral temporal, modalitat interinitat, per a ocupar una plaça vacant de PROSPECTOR/A, de la plantilla de personal laboral d’aquesta entitat

conv01/20 Convocatòria per a contractació laboral temporal, modalitat interinitat, per a ocupar una plaça vacant de PROSPECTOR/A, de la plantilla de personal laboral d’aquesta entitat
 
Presentació de sol·licitud
del al 15/04/2020
 
Estat
tancat
 

conv21.19 CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I POSTERIOR NOMENAMENT COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, A JORNADA COMPLETA, D’UN/A TÈCNIC/A DEL GRUP A, SUBGRUP A2, VINCULAT AL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LES PERSONES (SEAP) DEL BAIX LLOBREGAT

conv21.19 CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I POSTERIOR NOMENAMENT COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, A JORNADA COMPLETA, D’UN/A TÈCNIC/A DEL GRUP A, SUBGRUP A2, VINCULAT AL SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LES PERSONES (SEAP) DEL BAIX LLOBREGAT
 
Presentació de sol·licitud
del al 03/03/2020
 
Estat
tancat
 

conv20.19 CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I POSTERIOR CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, A JORNADA COMPLETA, UN/A TÈCNIC/A MITJA/ANA TREBALLADOR/A SOCIAL DELS EQUIPS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DEL BAIX LLOBREGAT(EAIA IV)

BASES CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I POSTERIOR CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, A JORNADA COMPLETA, UN/A TÈCNIC/A MITJA/ANA TREBALLADOR/A SOCIAL DELS EQUIPS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DEL BAIX LLOBREGAT(EAIA IV)
 
Presentació de sol·licitud
del al 28/01/2020
 
Estat
tancat
 

conv13.19 Convocatòria per la selecció, personal laboral, d’1 plaça vacant de la plantilla, grup A, subgrup A1, del Consell Comarcal del Baix Llob. mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, d’acord amb l’oferta d’ocupació d’aquesta entitat per2019

Convocatòria per a la selecció, com a personal laboral, d’una plaça vacant de la plantilla, grup A, subgrup A1, del Consell Comarcal del Baix Llob. mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, d’acord amb l’oferta d’ocupació d’aquesta entitat per2019
 
Presentació de sol·licitud
del al 10/12/2019
 
Estat
tancat
 

conv14.19 Bases per la Convocatòria del Concurs Especific per a la provisió del lloc de treball de Cap de la Unitat de Contractació Pública

Bases per la Convocatòria del Concurs Especific per a la provisió del lloc de treball de Cap de la Unitat de Contractació Pública
 
Presentació de sol·licitud
del al 15/11/2019
 
Estat
tancat
 

Convocatòria de Tècnic/a mitjà/ana de Turisme com AODL pel projecte: “DESENVOLUPAMENT I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA DE LA VALL BAIXA DEL BAIX LL.

Convocatòria de Tècnic/a mitjà/ana de Turisme com AODL pel projecte: “DESENVOLUPAMENT I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA DE LA VALL BAIXA DEL BAIX LL.
 
Presentació de sol·licitud
del al 05/11/2019
 
Estat
tancat
 

Pàgines

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants, ja siguin temporals o definitius, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

A continuació trobareu tots els documents d’interès per a prendre part en qualsevol de les convocatòries, així com tota la informació de cada procés de selecció.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte