Ofertes de treball

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants, ja siguin temporals o definitius, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

A continuació trobareu tots els documents d’interès per a prendre part en qualsevol de les convocatòries, així com tota la informació de cada procés de selecció.Conv 19/2021 Bases i convocatòria del procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic mitjà, educador/a social, per al Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Conv 19/2021 Bases i convocatòria del procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic mitjà, educador/a social, per al Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
 
Presentació de sol·licitud
del 26/08/2021 al 15/09/2021
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
,
 
 
Mèrits
Data prevista entrevista: 21 d'octubre de 2021
 

conv18-21 CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ d’1 AMINISTRATIU/VA A JORNADA PARCIAL COM A SUPORT ADMINISTRATIU A L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS – FITXA 1 CONTRACTE PROGRAMA, ÀREA D’ACCIO SOCIAL I SALUT, D’AQUEST CONSELL COMARCAL

conv18-21 CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ d’1 AMINISTRATIU/VA A JORNADA PARCIAL COM A SUPORT ADMINISTRATIU A L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS – FITXA 1 CONTRACTE PROGRAMA, ÀREA D’ACCIO SOCIAL I SALUT, D’AQUEST CONSELL COMARCAL
 
Presentació de sol·licitud
del 09/08/2021 al 03/09/2021
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
,
 
 
Mèrits
 

Conv 17/2021 Bases i convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic mitjà de gestió, àrea de serveis jurídics i secretaria.

Conv 17/2021 Bases i convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic mitjà de gestió, àrea de serveis jurídics i secretaria.
 
Presentació de sol·licitud
del 17/07/2021 al 06/08/2021
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
,
 
 
Mèrits
Data prevista primera prova: dia 08/09/21 a les 09:00 hores
Data prevista llengua catalana:dia 09/09/2021a les 09:00 hores
Data prevista segona prova: dia 10/09/21 a les 11:00h hores
 

Conv 16/2021 Convocatòria i bases del procés de selecció laboral temporal d'una plaça de tècnic/a superior de gestió de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Acompanyament Local.

Conv 16/2021 Convocatòria i bases del procés de selecció laboral temporal d'una plaça de tècnic/a superior de gestió de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Acompanyament Local.
 
Presentació de sol·licitud
del 16/07/2021 al 12/08/2021
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
,
 
 
Mèrits
Data prevista primera prova: dia 13 de setembre de 2021 a les 16:30 hores
Data prevista prova català: dia 14 de setembre de 2021 a les 09:00 hores
 

conv15-21 CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC MITJÀ DE PROJECTES SINGULARS, AMB ADSCRIPCIÓ A L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I ACOMPANYAMENT LOCAL

conv15-21 CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC MITJÀ DE PROJECTES SINGULARS, AMB ADSCRIPCIÓ A L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I ACOMPANYAMENT LOCAL
 
Presentació de sol·licitud
del 01/07/2021 al 21/07/2021
 
Estat
obert
 
 
Mèrits
,
 
 
Mèrits
Segona prova oral: Dimecres, 6 d'octubre, a partir de les 12:00 hores
 

conv 14/21 Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal TÈCNIC MITJÀ TREBALLADOR/A SOCIAL per al Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Baix Llobregat (SEAIA), d’aquest Consell Comarcal

conv 14/21 Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal TÈCNIC MITJÀ TREBALLADOR/A SOCIAL per al Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Baix Llobregat (SEAIA), d’aquest Consell Comarcal
 
Presentació de sol·licitud
del 09/06/2021 al 30/06/2021
 
Estat
obert
 
 
Mèrits
,
 
 
Mèrits
Data prevista de la prova de català: dia 12 de JULIOL de 2021 a les 9,00 h. presencialment en la seu del Consell Comarcal
 

conv 11-21 CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ MODALITAT INTERINITAT, DE 2 TÈCNICS/QUES MITJANS/ES, ’1 TÈCNIC/A SUPORT ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS I 1 TÈCNIC/A REFERENT COMUNITARI, DE L’ÀREA DE GESTIÓ D’ACCIÓ SOCIAL I SALUT D’AQUEST CONSELL COMARCAL

conv 11-21 CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ MODALITAT INTERINITAT, DE 2 TÈCNICS/QUES MITJANS/ES, ’1 TÈCNIC/A SUPORT ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS I 1 TÈCNIC/A REFERENT COMUNITARI, DE L’ÀREA DE GESTIÓ D’ACCIÓ SOCIAL I SALUT D’AQUEST CONSELL COMARCAL
 
Presentació de sol·licitud
del 05/05/2021 al 02/06/2021
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
Data prevista primera prova : dia 30 de JUNY de 2021 a les 15,30 h
Data prevista prova català: dia 29 de JUNY a les 9,00 h.
 

Conv 12-21 Convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal administratiu per a aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Conv 12-21 Convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal administratiu per a aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat
 
Presentació de sol·licitud
del 04/05/2021 al 25/05/2021
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
Data prevista primera prova: 18 DE JUNY 2021
Data prevista segona prova: 22 DE JUNY 2021
Data prevista català: 21 DE JUNY 2021
Data segona prova: 22 DE JUNY 2021, a les 16:00 hores
 

conv10.21 CONVOCATÒRIA PER A CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL PROSPECTOR PER AL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS, D’AQUEST CONSELL COMARCAL

CONVOCATÒRIA PER A CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL PROSPECTOR PER AL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS, D’AQUEST CONSELL COMARCAL
 
Presentació de sol·licitud
del 20/04/2021 al 10/05/2021
 
Estat
obert
 
 
Mèrits
 

conv 08-21 convocatòria del procediment de selecció per promoció interna, pel sistema de concurs oposició, de sis places d'administratius/ives del grup C, subgrup C1, de personal laboral d'aquest Consell Comarcal

conv 08-21 convocatòria del procediment de selecció per promoció interna, pel sistema de concurs oposició, de sis places d'administratius/ives del grup C, subgrup C1, de personal laboral d'aquest Consell Comarcal
 
Presentació de sol·licitud
del 31/03/2021 al 19/04/2021
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

Conv 07/21 Convocatòria per a la selecció i posterior nomenament temporal, règim interinitat, d’una plaça de la plantilla de personal laboral, categoria AGRUPAPCIONS PROFESSIONALS, amb adscripció al lloc de treball de Peó/ona Aplicador/a del SCM

Conv 07/21 Convocatòria per a la selecció i posterior nomenament temporal, règim interinitat, d’una plaça de la plantilla de personal laboral, categoria AGRUPAPCIONS PROFESSIONALS, amb adscripció al lloc de treball de Peó/ona Aplicador/a del SCM
 
Presentació de sol·licitud
del 25/03/2021 al 23/04/2021
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

conv 11 CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I POSTERIOR NOMENAMENT TEMPORAL, RÈGIM INTERINITAT, D’UNA PLAÇA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL GRUP C, SUBGRUP C2, LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR D’INFORMÀTICA, ADSCRIT/A ALS SERVEIS D’APLICACIONS TECNOLÒGIQUES

conv 11 CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I POSTERIOR NOMENAMENT TEMPORAL, RÈGIM INTERINITAT, D’UNA PLAÇA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL GRUP C, SUBGRUP C2, LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR D’INFORMÀTICA, ADSCRIT/A ALS SERVEIS D’APLICACIONS TECNOLÒGIQUES
 
Presentació de sol·licitud
del 18/12/2020 al 21/01/2021
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

conv 14 Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic per al desenvolupament del projecte UBICAT, d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social dins de la convocatòria de l’any 2020

Conv 14 Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic per al desenvolupament del projecte UBICAT, d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social dins de la convocatòria de l’any 2020
 
Presentació de sol·licitud
del 15/12/2020 al 30/12/2020
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

conv.12-20 CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA VACANT, PER A LA SEVA COBERTURA TEMPORAL, DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE PERSONAL LABORAL, TORN LLIURE, ADSCRIT/A A L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I ACOMPANYAMENT LOCAL ( DEP. ANÀLISI I PROSPECTIVA, OBSERVATORI)

conv.12-20 CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA VACANT, PER A LA SEVA COBERTURA TEMPORAL, DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE PERSONAL LABORAL, TORN LLIURE, ADSCRIT/A A L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I ACOMPANYAMENT LOCAL ( DEP. ANÀLISI I PROSPECTIVA, OBSERVATORI)
 
Presentació de sol·licitud
del 17/11/2020 al 07/12/2020
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

conv.10 CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT CONTRACTE D’OBRA O SERVEI DETERMINAT, D’UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/ANA PER AL SUPORT A LA COORDINACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ DINS DE LA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2020

conv.10 CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT CONTRACTE D’OBRA O SERVEI DETERMINAT, D’UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/ANA PER AL SUPORT A LA COORDINACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ DINS DE LA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2020
 
Presentació de sol·licitud
del 29/10/2020 al 09/11/2020
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

CONV-07 Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, tècnic/a superior per al projecte “PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL BAIX LLOBREGAT”, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), any 2020

CONV-07 Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, tècnic/a superior per al projecte “PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL BAIX LLOBREGAT”, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), any 2020
 
Presentació de sol·licitud
del al 26/10/2020
 
Estat
tancat
 

Conv 09-20 Convocatòria per a ocupar 2 places vacants de la plantilla laboral. modalitat interinitat, administrativa EAIA2 i l’Àrea de Gestió de Serveis Econòmics i Intervenció

Conv 09-20 Convocatòria per a ocupar 2 places vacants de la plantilla laboral. modalitat interinitat, administrativa EAIA2 i l’Àrea de Gestió de Serveis Econòmics i Intervenció
 
Presentació de sol·licitud
del al 09/11/2020
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

Conv 08-20 Convocatòria per a ocupar una plaça vacant de la plantilla laboral, mitjançant contractació interina, de Tècnic/a Mitjà/ana de Gestió Àrea Bàsica de Serveis Socials i Salut

Conv 08-20 Convocatòria per a ocupar una plaça vacant de la plantilla laboral, mitjançant contractació interina, de Tècnic/a Mitjà/ana de Gestió Àrea Bàsica de Serveis Socials i Salut
 
Presentació de sol·licitud
del al 26/10/2020
 
Estat
tancat
 
 
Mèrits
 

Convocatòria per a la selección d’1 aplicador/a de tractaments i la constitución d’una Borsa de treball per a la durada de la campaña de desinsectació 2020, de personal aplicador de plaguicidas del SCM

Convocatòria per a la selección d’1 aplicador/a de tractaments i la constitución d’una Borsa de treball per a la dorada de la campaña de desinsectació 2020, de personal aplicador de plaguicidas adscritos al Servei de Control de Mosquits
 
Presentació de sol·licitud
del al 13/08/2020
 
Estat
tancat
 

conv05/20 borsa de treball d’1 tècnic/a mitjà/ana, educador/a social àrea bàsica (DTASF)

conv05/20 borsa de treball d’1 tècnic/a mitjà/ana, educador/a social àrea bàsica (DTASF)
 
Presentació de sol·licitud
del al 10/07/2020
 
Estat
tancat
 

Pàgines

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants, ja siguin temporals o definitius, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

A continuació trobareu tots els documents d’interès per a prendre part en qualsevol de les convocatòries, així com tota la informació de cada procés de selecció.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte